Satu sesi taklimat telah dijalankan kepada murid-murid tingkatan 4 berkaitan elektif yang akan dipilih untuk mereka pelajari semasa ditingkatan 4.