Kumpulan Pelajar-pelajar Cina di Bilik Kaunseling

Kumpulan Pelajar-pelajar India di Makmal Bahasa

Program Peningkatan Sahsiah & Akademik
Tarikh: 26-08-2010

Anjuran: Unit Bimbingan & Kaunseling bersama Panitia Pendidikan Moral