Program Kunjung 10 SMK Serendah telah diadakan pada 8 April 2017. Program ini dijalankan bagi membina hubungan antara guru dengan ibubapa disampaing melihat permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar.