Program Keranamu Sastera Pastiku Genggam A+  telah diadakan pada 18 April 2017. Antara Kelas yang terlibat ilah 5 Perdana, 5 Inspira dan 5 Kembara. Program ini dijalankan bagi membantu para pelajar yang mengambil bidang sastera untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2017