Perkampungan Atlet Olahraga SMK Serendah telah diadakan pada 21 Nov-24 Nov 2016. Perkampungan ini diadakan bagi melatih dan menyediakan atlet olaharaga bagi tahun hadapan. Semoga aktiviti ini dapat memberikan ilmu kepada para atlet sekolah.

o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1 022 o11