SMK Serendah mengamalkan gaya Pembelajaran Abad 21 bagi menghasilkan dan melahirkan pelajar yang mampu berfikir aras tinggi. Ini merupakan salah satu teknik pembelajaran abad 21 yang telah dilaksanakan oleh salah seorang guru pada 9 Ogos 2016 . PA21 di kelas 2 Waja subjek Sejarah oleh Cikgu Norizan Ismail. Pencerapan bersama GKMP Kemanusiaan Pn. Zamimah

 

09 08 07