Berikut merupakan makluman untuk mesyuarat agung PIBG yang akan diadakan pada 24 Februari 2018: