Hasil lawatan pegawai JPS & PPD menunjukkan bahawa pihak sekolah cukup bersedia untuk melaksanakan KSSM & jadual waktu mulai Januari 2017. Mereka sangat berpuas hati dengan tindakan kita dalam menyebarluaskan KSSM T1 & T4 subjek elektif berdasarkn penerangan & dokumentasi kita.

5 4 3 2 1