Lawatan ini adalah anjuran bersama Majlis Pengetua Cemerlang Kebangsaan dan Majlis Pengetua Selangor.