Latihan Personel bil 1/2017 telah diadakan pada 14 Januari 2017. Aktiviti yang dijalankan ialah pemantapan Pedagogi PA 21. Pelbagai teknik PA21 dijalankan oleh para guru mengikut panitia masing-masing.