kuiz kimia 18 jun 2016  peringkat kebangsaan di International Medical Universiti top 30 dari 100 pasukan dari 8 buah negeri murid yg terlibat: Cheah Sin Meng Looh Sung Cheng Yee Chui Ying

kuiz kimia
18 jun 2016
peringkat kebangsaan
di International Medical Universiti
top 30 dari 100 pasukan dari 8 buah negeri
murid yg terlibat:
Cheah Sin Meng
Looh Sung Cheng
Yee Chui Ying

kuiz kimia
18 jun 2016
peringkat kebangsaan
di International Medical Universiti
top 30 dari 100 pasukan dari 8 buah negeri
murid yg terlibat:
Cheah Sin Meng
Looh Sung Cheng
Yee Chui Ying

 

 

 

km4 km3 km2 km1