Kem Kepimpinan Pemimpin Murid 2017 telah diadakan pada 10-11 Februari 2017. Pelbagai aktiviti telah dijalankan bagi mencungkil dan mengasah bakat kepimpinan dalam kalangan pemimpin murid. Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.