Hari Perlantikan Pandu Puteri

Tarikh : 22 Feb 2012
Badan Berunifrom : Pandu Puteri