English Mania: The Seafield Connection di Taylor’s University, Subang. Para pelajar berjaya mendapat tempat ke 4 bagi pertandingan “Spelling Bee”.