Selepas keputusan SPM dikeluarkan pihak Bimbingan Dan Kaunseling SMK Serendah telah mengadakan sesi kaunseling bagi membincang halatuju pelajar selepas SPM. Semoga para pelajar memilih dan mendapat tempat yang baik untuk mereka dalam IPTA atau IPTS.