Program yang telah dijalankan oleh kumpulan TREES SMK Serendah. Tahniah diucapkan kerana para pelajar ini mampu untuk menguruskan program yang besar seperti ini

 

t15 t14 t13 t12 t11 t10 t9 t8 t7 t6 t5 t4 t3 t2 t1