Kem kepimpinan fasa 1 pemimpin murid dan pembimbing rakan sebaya telah diadakan pada 9 mac 2019. Pelbagai program dijalankan bagi membina keyakinan dan keterampilan pemimpin dan pembimbing di sekolah.